برای خرید تناژ محصولات زیر با شماره های (22516860) و (09121399934) تماس حاصل بفرمایید.

محصولات موجود :

نشاسته خام تاپیوکا خوراکی

نشاسته پرژل تاپیوکا

نشاسته مودیفاید تاپیوکا

نشاسته خام سیب زمینی

نشاسته مودیفاید سیب زمینی

نشاسته پرژل سیب زمینی

نشاسته مخصوص چسب