خدمات ما واردات وصادرات نشاسته تاپیوکا به برند فارا و تولید و صادرات نشاسته سیب زمینی با برند تک الوند میباشد. این سایت به منظور فروش خرده به هم میهنان عزیزمون می باشد.برای فروش تناژ به این وب سایت مراجعه کنید. برای آشنایی با برند فارا به وب سایت اختصاصی آن میتوانید مراجعه کنید و برای برند تک الوند ، آشنایی و تماس با کارخانه این وب سایت در خدمت شما می باشد.وب سایت تخصصی ما برای نشاسته سیب زمینی نیز در این آدرس می باشد.